ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar ProgramBildiri Özetleri Arama Albüm Destekleyenler İletişim

28.06
Per.
29.06
Cuma
EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU
1722
YUNUS EMRE SALONU
1722
NECİP ASIM SALONU
1722
KAŞGARLI MAHMUT SALONU
1722

Sempozyum Programı

28.6.2018

(KRİSTAL SALON)

28.6.2018
AÇILIŞ 10.00

10.00-11.00
AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI
11.00-11.15
SİNEVİZYON: Dr. Hasan Celâl Güzel ve Çalışmaları
11.15-11.30
Ara

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY-Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA

11.30-11.45
Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Türkiye)
İlk Dönem İslamî Eserler ve Atebetü'l-Hakâyık
11.45-12.00
Prof. Dr. Gulbanu KOSIMOVA (Kazakistan)
Edip Ahmet Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık’,ı Edebi Şiirsel Dilde Yazılmış Eserdir
12.00-12.15
Doç. Dr. Salim PİLAV (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta İdeal İnsan Tasavvuru
12.15-12.30
Dr. Öğr. Ü. Kürşat EFE (Türkiye)
Atebetü'l-Hakâyık'ta Alt Anlamlılık
12.30-12.45
Değerlendirme
12.45-14.00
Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. MehmanMUSAOĞLU-Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

14.00-14.15
Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık Metninin Yeni Filolojik-Lengüistik Yöntemlerle İncelenmesi Üzerine
14.15-14.30
Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bilginin Yorumu
14.30-14.45
Doç. Dr. Galip GÜNER (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık ve Kutadgu Bilig’e Göre 11. Yüzyılda Türk Toplum Hayatında Görülen Bozulmalar
14.45-15.00
Doç. Dr. Emek ÜŞENMEZ (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Türkçe Dinî İfadeler Üzerine
15.00-15.15
Dr. Öğr. Ü. Rıdvan ÖZTÜRK (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta A Enklitiği
15.15-15.30
Betül TABAK (Türkiye)
İlk Dönem Türkçe İslami Eserlerden Atebetü’l-Hakâyık'ın Dijital Yöntemlerle İncelemesi
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL-Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA

16.00-16.15
Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL (Türkiye)
Atebetü’l-Hakayık’ta Dini Unsurların Nazma Çekilişi Üzerine Bir Değerlendirme
16.15-16.30
Prof. Dr. Ayşegül SERTKAYA (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ın Kostantiniyye Nüshası
16.30-16.45
Dr. Öğr. Ü. Serkan ÇAKMAK (Türkiye)
Atebetü'l-Hakâyık'ın Hollanda Nüshası
16.45-17.00
Dr. Öğr. Ü. Gönül ERDEM NAS (Bosna Hersek)
Atebetü’l-Hakayık ve Kutadgu Bilig’deki Tema Ortaklıkları: Bilgi ve Dil Kavramları
17.00-17.15
Dr. Gatibe VAGIFKIZI GULİYEVA (Azerbaycan)
Karahanlı Türkçesi Bağlamında Kutadgu Bilig ve Atebetül-Hakayık’ta Sosyal-Siyasi Leksik Birimler
17.15-17-30
Dr. Öğr. Ü. İbrahim AKYOL (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’taki Nazım Şekilleri ve Bazı Problemler
17.30-17.45
Dr. Öğr. Ü. Nurullah ŞAHİN (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’taki Metaforlar
17.45-18.00
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

(YUNUS EMRE SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN-Prof. Dr. Turan KARATAŞ

11.30-11.45
Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN (Türkiye)
Yunus Emre’nin Batı ve Doğu Edebiyatlarındaki Yeri
11.45-12.00
Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Türkiye)
Büyük Yûnus’un Şiirlerini Nasıl Ayırt Edeceğiz?
12.00-12.15
Dr. Öğr. Ü. Aysun ÇELİK (Türkiye)
Bülbülün Dîvânında Bülbül Olmak: Yûnus Emre Dîvânı’nda “Bülbül” İmgesi
12.15-12.30
Dr. Öğr. Ü. Cafer ÖZDEMİR (Türkiye)
Yunus Emre'nin Dünyasında Bir Erginleme Aracı Olarak “Yolculuk”
12.30-12.45
Değerlendirme
12.45-14.00
Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU-Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL

14.00-14.15
Prof. Dr. Kamil VELİ NERİMANOĞLU (Türkiye)
Orta Çağ Türk Edebi Dili: Kutadgu Bilig’den Nevai’ye
14.15-14.30
Doç. Dr. İdris Nebi UYSAL (Türkiye)
Yunus Emre Divanı, Karaman Nüshasının Söz Varlığı Üzerine Notlar
14.30-14.45
Dr. Öğr. Ü. Mediha MANGIR (Türkiye)
Risaletü’n-Nushiyye’de Bağdaşıklık ve Tutarlılık Görünümleri
14.45-15.00
Öğr. Gör. Yakup ALAN-Dr. Öğr.Ü. Nurşat BİÇER (Türkiye)
Risaletü’n Nushiyye’de Yer Alan Eğitsel Değerler
15.00-15.15
Dr. Öğr. Ü Ergün ACAR-Tuncay SAKALLIOĞLU-Mustafa GEZİCİ (Türkiye)
Hızır Bey Çelebi'nin Türkçe Yâsin-i Şerif Tefsiri Üzerine (Kastamonu Nüshası)
15.15-15.30
Dr. Öğr. Ü. Nuray DEMİR ÖZTÜRK (Türkiye)
Beylikler Döneminde Yazılmış Bir Tıp Metni Üzerine
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuzuli BAYAT - Prof. Dr. Abdullah EREN

16.00-16.15
Prof. Dr. Fuzuli BAYAT (Azerbaycan)
Hoca Ahmed Yesevi’nin Tasavvufi Görüşlerinin Yer Aldığı Fakrnâme Eseri
16.15-16.30
Prof. Dr. Abdullah EREN (Türkiye)
Dîvân-ı Hikmet’te Gariplik ve Garipler
16.30-16.45
Doç. Dr. Burabiye R. TANGİROVNA (Tacikistan)
Yesevî, Nevayi ve Besmele
16.45-17.00
Zhamila ARZYBAEVA (Türkiye)
Dîvân-ı Hikmet’in Yeni Bir Nüshası Üzerine
17.00-17.15
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)
Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye’sinde İslami ve Edebi Kaynaklar
17.15-17.30
Dr. Salih UÇAK (Türkiye)
Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisinde Estetik Anlatı Boyutu
17.30-17.45
Satı KUMARTAŞLIOĞLU (Türkiye)
Anadolu Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Manzum Dini Hikâyelere Bir Örnek: Hikâyet-i Habbal
17.45-18.00
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

28.6.2018
I.Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA-Prof. Dr. Gaffar MEHDİYEV ÇAKMAKLI

11.30-11.45
Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA (Türkiye)
Mi‘râc-nâme ve Üzerinde Yapılan Çalışmalar Hakkında
11.45-12.00
Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev ÇAKMAKLI (Türkiye)
Erivan-Matenadaran Eski El Yazıları Enstitüsü’nde Bulunan Ermeni Harfli Kıpçakça Metinlerin El Yazıları Üzerine
12.00-12.15
Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ-Esra ÖZDER (Türkiye)
Necib Asım ve Atebetü’l-Hakâyık (Hibetü’l-Hakayık) Çalışmaları
12.15-12.30
Dr. Öğr. Ü. Savaş ŞAHİN (Türkiye)
Harezm Dönemi Eserlerinde Geçen ve Türkmen Türkçesinde Yaşayan Türkçe Kelimeler Üzerine
12.30-12.45
Değerlendirme
12.45-14.00
Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN-Prof. Dr. Vügar SULTANZADE

14.00-14.15
Prof. Dr. Raikhan DOSZHAN (Kazakistan)
“Hibat-ül-Hakayık” Destanının Morfolojik Yapı Özellikleri
14.15-14.30
Prof. Dr. Vügar SULTANZADE (Kıbrıs)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bir Emir Eki
14.30-14.45
Dr. Öğr. Ü. Mustafa Levent YENER (Türkiye)
Kutadgu Biligdeki Hayvan Adları ve Türklerde Hayvan Sembolizmi
14.45-15.00
Doç. Dr. İbrahim ŞAHİN (Türkiye)
Coğrafi Terimler Açısından Atebetü’l-Hakâyık ve “Yul” Sözcüğü Üzerine
15.00-15.15
Dr. Öğr. Ü. Hüseyin YILDIZ (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Algı Fiilleri
15.15-15.30
Öğr. Gör. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ın Söz Varlığı
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI)-Prof. Dr. KAMİL BEŞİROV

16.00-16.15
Prof. Dr. Lindita XHANARI (LATIFI) (Arnavutluk)
Arnavutça Sözlüklerindeki İslam Terminolojinin Özellikleri (Sorunlar ve İhtiyaçlar)
16.15-16.30
Prof. Dr. Kamil BEŞİROV (Azerbaycan)
Oğuz Türkçesinin İlk Yazılı Örneklerinden Biri Olarak Kadı Burhaneddin’in Şiir Dili
16.30-16.45
Dr. Öğr. Ü. Onur ER (Türkiye)
Kutadgu Bilig'deki Eğitsel Düşüncelerin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
16.45-17.00
Dr. Öğr. Ü. Nurşat BİÇER-Öğr. Gör. Yakup ALAN (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Konuşma Eğitim
17.00-17.15
Dr. Öğr. Ü. Mehmet S. ÇELEPİ (Türkiye)
Millî Hatırat Türü Olarak İslami Dönem Türk Destanları
17.15-17.30
Eyüp Tugay BAHAR (Türkiye)
Divanu Lugati't-Türk'te +Sı- Eki
17.30-17.45
Z. Uğur YIKAN (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Yer Alan Geleneksel Eğitim Anlayışı: Usta-Çırak İlişkisi Bağlamında Bir Okuma
17.45-18.00
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

28.6.2018
I. Oturum 11.30-12.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU-Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN

11.30-11.45
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD)
Karahanlı Döneminden Sonra Türk Dili ve Edebiyatına Ne Oldu: İki Yüzyıllık Boşluk?
11.45-12.00
Doç. Dr. Özkan ÖZTEKTEN (Türkiye)
Eski Anadolu Türkçesi Yazı Dili midir?
12.00-12.15
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem USTA (Türkiye)
Nehcü’l-Feradis’te “Emir Kipi” ve “Emir Kipliği”
12.15-12.30
Zehra SAĞ (Türkiye)
Karahanlı Devri İlk Dil ve Edebiyat Ürünlerinde Mukaddime Geleneğinin Oluşmasına Yönelik Bir İnceleme
12.30-12.45
Değerlendirme
12.45-14.00
Öğle Yemeği

28.6.2018
II. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK-Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR

14.00-14.15
Prof. Dr. S. Dilek YALÇIN ÇELİK (Türkiye)
Postmodern Bir Anlatı Olarak Lale Müldür’ün Divan-I Lügati’t-Türk Adlı Şiir Kitabında Metinlerarası Öğeler
14.15-14.30
Doç. Dr. Gaybullah BABAYAR (Özbekistan)
Edip Ahmed Yügneki’nin Yaşadığı Bölgeye Ait Yeni Bilgiler
14.30-14.45
Dr. Ainur MAYEMEROVA (Kazakistan)
Atebetü’l-Hakâyık Dilindeki Sıfatlar ve Kazak Türkçesi’ndeki Görünümü
14.45-15.00
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Sait ÇALKA (Türkiye)
Âyet ve Hadis Şerhi Bağlamında Âtebetü’l-Hakâyık’ı Okumak
15.00-15.15
Dr. Mukadder GÜNERİ (Türkiye)
Bilgi Bilge Yaşam ve Sürdürebilirlilik Sözcükleri Üzerine
15.15-15.30
Zukhra YULDASHEVA (Özbekistan)
XI-XIII Yüzyıl Yazma Eserlerindeki Folklorizmler
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

28.6.2018
III. Oturum: 16.00-17.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şakir İBRAEV-Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL

16.00-16.15
Prof. Dr. Şakir İBRAEV (Kazakistan)
Orta Asırdaki Türk Yazı Eserlerinde Yer Alan Türkçe Prototip Kavramlarının Tanımı
16.15-16.30
Doç. Dr. Özen YAYLAGÜL ÜSTÜNEL (Türkiye)
Karahanlı Sahası Metinlerinde “İnsanlık” Kavramı
16.30-16.45
Dr. Hülya UZUNTAŞ (Türkiye)
Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde İslâmî İsimler
16.45-17.00
Öğr. Gör. Esin AĞCA (Türkiye)
Tarihsel Türk Dili Alanlarında Ugra- Fiili
17.00-17.15
Tınçtıkbek ÇOROTEGİN (Kırgızistan)
Mahmud Kaşgarlı Barskanlı Çızan Dünya Çerçeve Haritası (1072-1077) ve Onun Müslüman Haritalama İlmindeki Yeri
17.15-17.30
Dr. Oles KULCHYNSKYY (Ukrayna)
“Dîvânu Lugati’t-Türk”te Kaydedilen Ağaç ve Bitki ile İlgili Terimlerinin Anlatımı
17.30-17.45
Arş. Gör. Bekir Yavuz PEKACAR (Türkiye)
Divânu Lügati’t-Türk ve Saha (Yakut) Türkçesinde Aile ve Akrabalık Adları
17.45-18.00
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

29.6.2018

(EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Doç. Dr. Talip DOĞAN

09.00-09.15
Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU-Esmer MEMMEDOVA (Azerbaycan)
Karahanlı Türkçesi Ürünü“Atebetül-Hakayık” ve Azerbaycanda Araştırılması Üzerine Bir İnceleme
09.15-09.30
Doç. Dr. Talip DOĞAN-Adilcan ERUYGUR (Türkiye)
Çin’de Atebetül-Hakayık Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi
09.30-09.45
Doç. Dr. Erkin EMET (Türkiye)
Çin ve Doğu Türkistan’da 11.- 14. Yüzyıl Arasındaki Türk Dili Üzerine Yapılan Çalışmalar
09.45-10.00
Doç. Dr. Marufjan YULDASHEV (Özbekistan)
Özbekistan’da Atebetü’l-Hakâyık’la İlgili Akademik Çalışmalar
10.00-10.15
Doç. Dr. Şahkadem HAYDAROV (Özbekistan)
Özbekistan’da Karahanlılar Dönemi Eserleri ile İlgili Çalışmalar
10.15-10.30
Dr. Nurdin USEEV (Kırgızistan)
Kırgızistan’da İlk Dönem Türkçe İslamî Eserlerin İncelenmesi
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feridun TEKİN-Prof. Dr. Bakican TUXLİYEV

11.00-11.15
Prof. Dr. Feridun TEKİN-Samet CANTÜRK (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta İkilemeler
11.15-11.30
Prof. Dr. BakicanTUXLİYEV (Özbekistan)
“Kutadgu Bilig ” and “Atebetü'l-Hakayık”
11.30-11.45
Doç. Dr. Turan AKKOYUN (Türkiye)
Türkistan'dan Türkiye'ye Atebetü'l-Hakayık
11.45-12.00
Dr. Öğr. Ü. Tuğba POÇAN (Türkiye)
Atebetü’l-Hakayık’ta Birleşik Cümle Yapıları: Ki’li (Kim) Cümle Örnekleri
12.00-12.15
Dr. Koray ÜSTÜN (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Yüceltilen Değerler ve Nitelikleri
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mevhibe COŞAR-Prof. Dr. Pirali ALİYEV

14.00-14.15
Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Türkiye)
Yazara İtiraz: Atebetü’l-Hakayık’ta Metinlerarasılık
14.15-14.30
Prof. Dr. Pirali ALİYEV (Azerbaycan)
Atebetü`l-Hakayık`ta Türk - İslam Ahlakının Yansıması ve Gençlerin Bu Hususta Eğitilmesi
14.30-14.45
Doç. Dr. Mehmet TEMİZKAN (Türkiye)
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’taki Tevhidlerle Bu Tevhidlerin Etkileri Üzerine Bir İnceleme
14.45-15.00
Dr. Öğr. Ü. Kürşat Çağrı BOZKIRLI (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ın Eğitsel Değeri Üzerine Bir İnceleme
15.00-15.15
Dr. Öğr. Ü. Soner SAĞLAM (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık ve Vagz-ı Azat’ta Bireyin Terbiyesi
15.15-15.30
Dr. Muzaffer UZUN (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Bağdaşıklık Unsurları
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-18.00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU-Prof. Dr. Mehmet AYDIN

16.00-16.15
Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Türkiye)
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l- Hakâyık’ın Tasvir Fiiller Açısından Değerlendirilmesi
16.15-16.30
Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Dil ile Tasavvufta Samt ‘Susma’ Meselesi
16.30-16.45
Gülşah AZER EFE (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Sıfatlar
16.45-17.00
Afsaneh SOLTANİRAD (İran)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Farsça Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme
17.00-17.15
Hicret D. DAŞDEMİR (Türkiye)
Kaşgarlı’nın Gözünden Eski Türkçede Geniş Zaman ve Atebetül-Hakayık’taki Durumu
17.15-17.30
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

29.6.2018
Kapanış Oturumu 17.30-18.30
Oturum Başkanları: -DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ OTURUMU-

17.30-18.30
KAPANIŞ OTURUMU

(YUNUS EMRE SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Alimcan İNAYET-Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR

09.00-09.15
Prof. Dr. Alimcan İNAYET (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Geçen Bişi Sözcüğü Üzerine
09.15-09.30
Prof. Dr. Nesrin BAYRAKTAR (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Birleşik Eylemler
09.30-09.45
Napil BAZYLKHAN (Kazakistan)
Atebetü’l-Hakayık’ın Eski Uygur Nüshalarındaki Bazı Yazma Özellikleri Üzerine
09.45-10.00
Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Satır Altına Not Düşülen Kelimelerin Atebetü’l-Hakâyık’taki Görünümleri
10.00-10.15
Dr. Öğr. Ü. Seçil HİRİK (Türkiye)
Bağlama Kuramı Çerçevesinde Atebetü’l-Hakâyık
10.15-10.30
Dr. Öğr. Ü. Ümit HUNUTLU (Türkiye)
Atebetü’l-Hakâyık’ta Eksiltili Yapılar
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN-Prof. Dr. Mustafa TOKER

11.00-11.15
Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Türkiye)
Yükünç Sözü Üzerine
11.15-11.30
Prof. Dr. Mustafa TOKER-Muhsin UYGUN (Türkiye)
Hüsam Kâtip'in Cümcümenâmesi
11.30-11.45
Doç. Dr. Zubaide SHADKAM (Kazakistan)
Karahanlı Döneminde Yazılan İlk Türkçe İslamî Eserlerde Farsça Kelimelerin Kullanım Özellikleri
11.45-12.00
Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK (Türkiye)
Cümcüme Sultan Hikâyesinin Harezm Türkçesi Nüshaları Üzerine
12.00-12.15
Öğr. Gör. Naznaz TAWFEQ (Irak)
Türklerin İslamiyetten Önce Yaptıkları Dinî Tercümeler ve Bu Tercümelerdeki Dinî Terimlerin Kur’an-ı Kerim Tercümelerinde Kullanılması
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa UĞURLU-Prof. Dr. Mustafa ÖNER

14.00-14.15
Prof. Dr. Mustafa UĞURLU (Türkiye)
Gülistân’ın Türkçeye İlk Tercümelerinin Dili Üzerine
14.15-14.30
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Türkiye)
Kıpçakça Anıtlarda -P Fiil Çekimi Eki
14.30-14.45
Doç. Dr. Ergali ESBOSIN (Kazakistan)
Memlûk Kıpçak Dönemi Eserlerinden “Kitâbü’l-İdrâk Li-Lisânü’l-Etrâk” Üzerine Araştırmalar
14.45-15.00
Doç. Dr. Ercan KUANIŞBAYEV (Kazakistan)
“Kitab Fi’l-Fıkh” ta Bulunan Zamirlerin Kullanım Özellikleri
15.00-15.15
Dr. Öğr. Ü. Abdulkadir ÖZTÜRK (Türkiye)
Orta Türkçe Dönemi Üç Eserinde Arapça ve Farsça Etkisi (Atebetü’l-Hakâyık, Mu’înü’l-Mürîd, İrşâdü’l-Mülûk Ve’s-Selâtîn)
15.15-15.30
Muhammed DORUK (Türkiye)
Seyf-i Sarayi’nin Gülistan Tercümesi Üzerine Bazı Okuma Önerileri
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

29.6.2018
IV. Oturum 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV-Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV

16.00-16.15
Prof. Dr. Abdıldacan AKMATALİEV (Kırgızistan)
Mahmut Kaşgari
16.15-16.30
Prof. Dr. Hamidulla DADABAYEV (Özbekistan)
XI ve XII Yüzyıl Eski Türkçe Söz Varlığının Dîvânu Lugati’t-Türk’te Görünümü
16.30-16.45
Doç. Dr. Nuh DOĞAN (Almanya)
Dîvânu Lugati’t-Türk’te Sözlüksel Bilgi Tipleri: Eşdizimlilik Bilgisi
16.45-17.00
Doç. Dr. Marlen ADİLOV (Türkiye)
Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Kıpçakça Kaydıyla Verilen Kelimelerin Çağdaş Kazakçadaki Durumu Üzerine
17.00-17.15
Dr. Öğr. Ü. Salih DEMİRBİLEK (Türkiye)
Divânu Lugati’t-Türk’te Çin Kültürü
17.15-17.30
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

(NECİP ASIM SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri YÜCE-Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

09.00-09.15
Prof. Dr. Nuri YÜCE (Türkiye)
Karışık Dilli Eserlerden Eksik Bir Kuran Tercümesi
09.15-09.30
Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH (Türkiye)
İlk Kuran Çevirilerinin Dili Üzerine Bir Karşılaştırma
09.30-09.45
Doç. Dr. Akartürk KARAHAN (Türkiye)
Orta Asya Kur’an Tefsirinin Metin Yayını ve Sözvarlığı Üzerine
09.45-10.00
Dr. Öğr. Ü. Yaşar ŞİMŞEK (Türkiye)
Türkçe İlk Kur’an Tercümelerinden Meşhed Nüshasının Türk Dili Tarihindeki Yeri ve Önemi
10.00-10.15
Dr. Öğr. Ü. Saidbek BOLTABAYEV (Türkiye)
Tefsir-i Taberi’nin Harezm Türkçesi ile Yapılan Tercümesi: “Tefsirli Meşhed Nüshası”
10.15-10.30
Arş. Gör. Mustafa CENGİZ (Türkiye)
Karahanlı Dönemi Kur’an Tercümelerinde Dinî Anlamlar Kazanan Kelimelerde Görülen Semantik Değişim
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN-Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU

11.00-11.15
Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Türkiye)
Tarihî Tük Lehçeleri Metinlerinin Sözlükleri Üzerine
11.15-11.30
Prof. Dr. Muhsin NAĞISOYLU (Azerbaycan)
Türkçeyi Zenginleştiren Kaynaklar Olarak 13.-14. Yüzyıllar Farsça-Türkçe Sözlükler
11.30-11.45
Doç. Dr. İlknur KARAGÖZ (Türkiye)
Müellifi, Telif Tarihi Bilinmeyen Bir Eski Oğuz Türkçesi Eseri Üzerine Dil Tarihlendirmesi Örneği
11.45-12.00
Ahmet Turan DOĞAN (Türkiye)
VIII-XV. Yüzyıllarda Oğuzların Dili Türkçenin En Yeğnisi Miydi?
12.00-12.15
Cihan DOĞAN (Türkiye)
Dîvânu Lugâti't Türk'teki Hapax Kelimelere Behcetü'l-Hadâyık'tan Tanıklar
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA-Prof. Dr. Serkan ŞEN

14.00-14.15
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA (Türkiye)
J. Eckmann’ın Nehcü’l-Feradis’in Çevriyazısındaki Tercihleri
14.15-14.30
Prof. Dr. Serkan ŞEN (Türkiye)
Rabguzî’nin Kısasü’l Enbiyâ’sında Hz. Muhammed’in Yaşantısına Dair Hikmetler
14.30-14.45
Doç. Dr. Naile HACIZADE (Türkiye)
Rabguzi’nin Kısasü’l- Enbiya Eseri ve Azerbaycan Türkçesi ile Yazılmış Olan Kısasü’l- Enbiya’lar
14.45-15.00
Yusuf SÖYLEMEZ (Türkiye)
Kutadgu Bilig’in Modern Eğitimde Kullanılabilecek Evrensel Değerler Açısından İncelenmesi
15.00-15.15
Hacer TEKERCİOĞLU (Türkiye)
Kutadgu Bilig’i Değer Eğitimi Üzerinden Okumak ve Bunun Türkçe Eğitimi Bağlamında Yöntemsel Karşılığı
15.15-15.30
Kübra ÇOLAK (Türkiye)
Kısas-ı Enbiya’da Kadının Toplumdaki Yeri ve Önemi
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV-Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV

16.00-16.15
Prof. Dr. Taşpolat SADIKOV (Kırgızistan)
Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânu Lugâti’t-Türk Eserindeki Zamirlerin Karşılaştırma Tarihi Bağlamı
16.15-16.30
Prof. Dr. Kasımcan SADIKOV (Özbekistan)
«Dîvânu Lugâti’t-Türk» Elyazmasında Kullanılan Harfi İşaretler ve Bazı Kelimelerin Okunuşu
16.30-16.45
Doç. Dr. Guzaliya KHAZIYEVA (Tataristan)
«Divânu Lügâti’t-Türk» Sözlüğünde Kullanılan Doğa Kültüyle İlgili Türk Antroponimleri
16.45-17.00
Dr. Öğr. Ü. Abdullah ELCAN (Türkiye)
Dîvânu Lügâti’t-Türk’ün Söz Varlığının Altay Türkçesindeki Görünümü Üzerine
17.00-17.15
Dr. Harun ŞAHİN (Türkiye)
Dîvânu Lügâti’t – Türk’teki Manzum Parçalarda Yer Alan Eğitici Değerler
17.15-17.30
Değerlendirme
19.30
Akşam Yemeği

(KAŞGARLI MAHMUT SALONU)

29.6.2018
I. Oturum: 09.00-10.45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İ. Gülsel SEV-Prof. Dr. Ferruh AĞCA

09.00-09.15
Prof. Dr. İ. Gülsel SEV (Türkiye)
Kutadgu Bilig’i “Pek, Çok” Anlamlı Sözcükler Bakımından Değerlendirme
09.15-09.30
Prof. Dr. Ferruh AĞCA (Türkiye)
Kutadgu Biligde Geçen Benzetme Edatlarının Teşkili Üzerine
09.30-09.45
Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR (Türkiye)
Kutadgu Bilig Üzerinden Türkçede Mekân-Belirtme İlişkisi
09.45-10.00
Dr. Öğr. Ü. Erkan HİRİK (Türkiye)
Morfolojik Tekrarlı Yapılar ve Kutadgu Bilig’deki İşlevsel Görünümü
10.00-10.15
Arş. Gör. Abdullah MERT (Türkiye)
Kutadgu Bilig’in Viyana (Herat) Nüshasının Diğer İki Nüshadan Farklılaşan Söz Varlığı
10.15-10.30
Gülşah TOPUZ (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Y(i)me Edatı ve Anlamsal İşlevleri
10.30-10.45
Değerlendirme
10.45-11.00
Ara

29.6.2018
II. Oturum: 11.00-12.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV-Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

11.00-11.15
Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV (Azerbaycan)
Ali’nin “Kıssa-i Yûsuf” Eseri Kur’an-ı Kerim Bağlamında
11.15-11.30
Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN (Türkiye)
Kıssa-i Yusuf Yayınları Üzerine Eleştirel Bir Bakış
11.30-11.45
Dr. Öğr. Ü.İsmail AVCI (Türkiye)
Hamzavî’nin İskendername’sinde Bir Nuh Kıssası
11.45-12.00
Dr. Elçin İBRAHİMOV-Rübabe ALÖVSETKIZI (Azerbaycan)
Ali’nin Kıssa-i Yûsuf Eserinde Eski Oğuzcanın Dil Özellikleri
12.00-12.15
Emrah BOZOK (Türkiye)
İlk İslamî Eserlerde Tuvalet Kavramı
12.15-12.30
Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği

29.6.2018
III. Oturum: 14.00-15.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Osman MERT-Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR

14.00-14.15
Prof. Dr. Osman MERT-Öğr. Gör. Bahattin ŞİMŞEK (Türkiye)
Dışa Dönük Görevli Dil Ögelerinden /+Ka/ Morfeminin Kutadgu Bilig’deki İşlevleri Üzerine
14.15-14.30
Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR (Kırgızistan)
Kutadgu Bilig Söz Varlığının Günümüz Türk Lehçeleriyle Karşılaştırılması
14.30-14.45
Doç. Dr. Şahru PİLTEN UFUK (Türkiye)
Dil Planlaması Bağlamında Yûsuf Has Hacib ve Kutadgu Bilig
14.45-15.00
Dr. Dilek HERKMEN (Türkiye)
Kutadgu Bilig ve Atebetü’l-Hakâyık’ta Arapça ve Farsça Kelimelerin Telaffuzu
15.00-15.15
Arş. Gör. Meryem DOYGUN (Türkiye)
Kutadgu Bilig ve Sülûkü'l-Mülûk Zaviyesinden “Bey-Sultan” Değerlendirmesi
15.15-15.30
Yavuz KÖKTAN-Elif KÜÇÜKER (Türkiye)
Kutadgu Bilig’de Toprak (Yer) Kavramı
15.30-15.45
Değerlendirme
15.45-16.00
Ara

29.6.2018
IV. Oturum: 16.00-17.30
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU-Prof. Dr. Beyhan KESİK

16.00-16.15
Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Türkiye)
Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Şiiri Münasebetiyle Anadolu’da Yesevî İzleri
16.15-16.30
Prof. Dr. Beyhan KESİK (Türkiye)
Risâletü'n-Nushiyye'deki Bazı Söyleyiş Özellikleri
16.30-16.45
Doç. Dr. Halit KARATAY-Serdar ARHAN (Türkiye)
Millî Eğitim Bakanlığı Müfredatlarında ve Ders Kitaplarında “İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler”
16.45-17.00
Dr. Öğr. Ü. Ahmet N. ÖZDAL (Türkiye)
İlk Dönem Türkçe Çeviri Eserler Hakkında –Bir Analiz Denemesi–
17.00-17.15
Arş. Gör. Harun KAYA (Türkiye)
İslamiyet Sonrası Orta Asya'da Türkçe Tarih Yazıcılığı ve Tevarih-i Güzide-Nusret-Name
17.15-17.30
Değerlendirme