ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Napil Bazylkhan

Uluslararası Türk Akademisi, ilmi araştırmacı, napilbaz@gmail.com

Atabetü’l Hakayık’ın Eski Uygur Nüshalarındaki Bazı Yazma Özellikleri Üzerine

Atabetü’l Hakayık’ın Uygurca nüshası kendine özgü farklı özelliklere sahip yazı karakteri ile yazılmış veya istinsah edilmiştir. Uygurca bir nüshası günümüz diliyle “kitap harfleriyle” yazılmış hissini uyandırmaktadır. İkinci nüshası ise Uygurca’nın el yazmasıdır. Atabetü’l Hakayık’ta kullanılan Uygurca yazı stili Kutadgu Bilig’in Uygurca nüshası ile benzerlik göstermektedir. Atabetü’l Hakayık’ın Uygurca yazılmış iki nüshası Altın Orda Çağatay Ulusu’nda kullanılan Eski Uygur alfabesi ile doğrudan bağlantılıdır. Eski Uygur yazısı Eski Göktürkçe’den Eski Uygruca’ya geçişi sırasında Orta Dönem Türkçesinde kullanılan ilk alfabesi olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca Arap harfli Türk alfabesine geçişin de başlangıcı olduğunu göstermektedir. Bildiride Atabetü’l Hakayık’ın Uygurca nüshalarının yazı stilleri hakkında bilgi verilerek bazı karşılaştırmalı tahlil yapılacaktır.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 09.30-09.45