ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Talip Doğan-Adilcan Eruygur

Çin’de Atebetül Hakayik Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografik Denemesi

Belli bir geçmişe sahip Çin Türkoloji’si kendi alanında hem nicel hem nitel olarak hatırı sayılır eserlere imza atmıştır. Türkoloji alanında ortaya çıkan bu eserlerin önemli bir kısmını Doğu Türkistan’da diğer bir adıyla Sincan Uygur Özerk Bölgesinde neşredilen eserler oluşturmaktadır. Ebetteki bu eserler Türkoloji’nin tüm yönleriyle ilgilidir. Dolaysıyla Türk yazı dili tarihinde önemli konuma haiz olan Karahanlı Türkçesi ve bu Türkçeyle yazılan mühim eserlerinden biri sayılan Atebetül Hakayik’ın tüm boyutları üzerine hem Uygur Türkçesi hem de Çince olarak birçok çalışma yapılmıştır. Dünya Türkoloji’sine özellikle Türkiye Türkoloji’sine büyük katısı olacak bu çalışmalardan maalesef siyasi, ekonomik, coğrafi mesafenin uzaklığı, iletişim kanallarındaki aksaklıklar gibi çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye Türkoloji camiası tam olarak haberdar olamamaktadır. Bizin bu çalışmamız tam bu olumsuz durumu gidermeye yöneliktir. Yani Çin’de özellikle Doğu Türkistan’da Atebetül Hakayik’la ilgili yapılan çalışmalara Türkiye’de karahanlı Türkçesi ve Atebetül Hakayik üzerine araştırma yapmak isteyen yâda bu alanda çalışan bilim adamları ve uzman kişilerin çabucak ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.

Bu Bibliyografya çalışması Çin’de özellikle Doğu Türkistan (Sincan Uygur Özerk Bölgesi)da 1946 tarihinde Atebebül Hakayik ile ilgili ilk yayın çıktığından günümüze kadar bu eser üzerine Uygur Türkçesi ve Çince olarak yayınlanmış makaleleri, kitapları, süreli yayınları, kitap bünyesindeki çalışmaları içerecektir. Söz konusu çalışmamız yayın tarihine göre kategorik olarak sıralanacaktır. Bu çalışma Uygur Türkçesi ve Çince olarak neşredilen Atebetül Hakayik Bibliyografyası, taranan kaynaklar, kısaltmalar ve sonuç bölümünden oluşacaktır. Çalışmaya toplam 40 bibliyografya dâhil edilecektir.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 09.15-09.30