ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Muhammed Doruk

SEYF-İ SARAYİ’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ ÜZERİNE BAZI OKUMA ÖNERİLERİ

Türkçenin tarihî lehçelerinden biri olan Kıpçak Türkçesi, XIII. yüzyılın ortalarından XV. yüzyılın sonlarına kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bir yazı dili hâline gelmiştir. Üç koldan ilerleyen bu yazı dilinde pek çok önemli eser bulunmaktadır. Bunlardan biri de Farsçadan Türkçeye Kitâb-ı Gülistân bi't-Türkî (Türkçe ile Gülistan Kitabı) olarak çevrilen Gülistan Tercümesi’dir. Bu eser üzerinde bugüne kadar pek çok çalışma yapılmakla birlikte eserin bütün olarak okunması Ali Fehmi Karamanlıoğlu’na aittir. Karamanlıoğlu 1968 yılında bu eseri, doçentlik tezi olarak takdim etmiştir. Onun bu çalışması Türk dili çalışmaları için oldukça önemli bir çalışmadır. Eserin ilk baskısı 1978 yılında yapılmış olup Karamanlıoğlu dizinine aldığı bazı çözümleyemediği kelimeler için (?) soru işaretini kullanmıştır. Bununla birlikte bazı kelimeleri de gözünden kaçırarak dizine eklememiştir. İşte bu bildiri, Karamanlıoğlu’nun (?) soru işareti koyduğu kelimeler için okuma önerileri sunmakla birlikte dizine eklenmeyen kelimelerin de tespit edilmesi üzerinedir. Konuyla ilgili olarak atı badı (yadı?) (14/1) gibi (?) soru işaretli kelimeler için okuma önerisi sunulmakla birlikte Farsça ‘unvan’ anlamına gelen bat?a? (13/3) gibi kelimelerin de dizine eklenmesi gerektiği belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Kıpçak Türkçesi, Seyf-i Sarayî’nin Gülistan Tercümesi, Türk Dili, Okuma Önerileri

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 15.15-15.30