ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ma'rufjon Yuldashev

Doç.Dr., Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsü

Özbekistan’da Atabetü’l Hakayık’la İlgili Akademik Çalışmalar

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 09.45-10.00