ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Kamil Veli Nerimanoğlu

PROF. DR.

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 14.00-14.15