ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Gürer Gülsevin

Prof. Dr., Ege Üniversitesi

Tarihî Tük Lehçeleri Metinlerinin Sözlükleri Üzerine

Farklı sözlük çeşitleri vardır: İki dilli sözlükler, açıklamalı sözlükler, terim sözlükleri, etimolojik sözlükler, ağız sözlükleri, terim sözlükleri vb. Bunlar da ya çağdaş yazı dillerinin ya da tarihî dönemlerin sözlükleri olabilir.

Bu bildiride sözlükçülük ve sözlük hazırlama teknikleri konulardan bahsedilmeyecektir. Bildiride tarihî Türk lehçelerine ait metin yayınlarına konulan sözlük bölümlerine Türk dili araştırmacılarının bugünkü ihtiyaçları açısından bakılacaktır. O tür sözlüklerin bugüne kadar ne şekilde hazırlandığı, bugün ise ne şekilde hazırlanması gerektiği üzerine görüşlerimiz paylaşılacaktır. Mevcut sözlüklerimizin günümüz araştırmacılarının ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve hatta yanlış sonuçlar çıkarılabilecek tarzda oldukları gösterilecektir. Sonuçta da; düşündüğümüz model sözlüğün nasıl olması gerektiğini örnek üzerinden göstermeye çalışacağız.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (NECİP ASIM SALONU). 11.00-11.15