ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Bokijon Tuxliyev

Prof. Dr., Taşkent Devlet Şarkşınaslık Enstitüsü, bokijontukhliev@inbox.ru

“Kut?dgu Bilig ” ?nd “Khib?? Ul-Kh?koyik”

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 11.15-11.30