ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Hicret Dilan Daşdemir

KAŞGARLI’NIN GÖZÜNDEN ESKİ TÜRKÇEDE GENİŞ ZAMAN VE ATABETÜL HAKAYIK’TAKİ DURUMU

Geniş zaman Eski Türkçe’nin dönemleri olan Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçelerinde özellikle düz ünlülerin ardından kimi zaman uyuma girmekle birlikte kimi zaman da yuvarlak şekilde görülebilir.

Bu durumla ilgili Karahanlı TürkçesindeÇalışmalar yapılsa da yapılan çalışmalar sadece bu ekin nerelerde ve ne şekilde kullanıldığından ibaret kalmıştır. Oysa ki ekin nerelerde kullanıldığı kadar bu durumun nedeni de önemlidir. Bu husus da sadece ekn bu durumunun eklendiği sözcüğün basit veya türemiş olmasıyla açıklanmaktan öteye gidilememiştir. Ancak geniş zamandaki bu ikiliğin sebebi sadece eklendiği sözcüğün basit veya türemiş olmasıyla ilgili değildir.

Bunun dışında eki bu şekilde kullanan bir lehçenin de etkisidir. Biz de çalışmamızda geniş zamandaki bu ikiliği Kaşgarlı’nın tespitleriyle açıklamaya çalışacak, bu ekin Atabetül hakayık’daki kullanım durumuyla da karşılaştıracağız.

Abstract

According to KAŞGARLI ;ESKİ TÜRKÇEDE GENİŞ ZAMAN VE ATABETÜL HAKAYIK’TAKİ DURUMU

Köktürk, the period of Old Age, is sometimes seen in Uyghur and Karahanlı Turkish, especially after flat celebrations, sometimes at the same time as falling asleep. Although studies have been carried out on Karahanlı Turkish about this situation, the studies carried out are only about where and how this crop is used. However, the cause of this situation is also important as well as where the crop is used. This can only be explained by the fact that the word to which this aspect is added is simple or derived. However, the reason for this duality in the wider world is not related to the fact that the word it is simply added or derived from. Other than that, it is also the effect of a leaner who uses it in this way. We will also try to explain this broad duality with Kashgarli's findings and we will compare it with the usage in the Atabetül hakayık.

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 17.00-17.15