ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Xamidulla Dadabayev

Prof. Dr., Ali Şir Nevai adındaki Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi

XI ve XII Yüzyıl Eski Türkçe Söz Varlığının “Divan-i Lügat-ıt Türk” eserinde ifade edilmesi

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (YUNUS EMRE SALONU). 16.15-16.30