ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Tuncer Gülensoy

"İlk dönem İslamî eserler ve ATABETÜ'L-HAKÂYIK"

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 11.30-11.45