ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Shoxkadam Xaydarov

Doç.Dr., Cizzah Devlet Pedagoji Enstitüsü (XTXQTMOM)

Özbekistan’da Karahanlılar Dönemi Eserleri İle İlgili Çalışmalar

Tarih/Yer:

29.6.2018.  (EDİP AHMET YÜKNEKİ SALONU). 10.00-10.15