ATEBETܒL HAKÂYIK
VE İLK DÖNEM TÜRKÇE İSLÂMÎ ESERLER SEMPOZYUMU

Hakkında Kurullar Program Bildiri ÖzetleriArama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Osman Fikri Sertkaya

Prof. Dr.

Tarih/Yer:

28.6.2018.  (NECİP ASIM SALONU). 11.30-11.45